HASIL TEST MAHASISWA BARU GELOMBANG III TH 2016

DAFTAR CALON MAHASISWA BARU TAHUN 2016/2017
GELOMBANG III YANG DITERIMA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
NO NO. UJIAN NAMA
1 UW~3160435 ACHMAD DANI HIDAYATULLOH
2 UW~3160420 ADILLA LUTHFITA FA’SA
3 UW~3160257 ADITYA NOPRIANTO
4 UW~3160473 AFIFAH
5 UW~3160502 AGNES SALSABILA PUTRI
6 UW~3160332 ALBARIKI YANTO SAWU
7 UW~3160426 ALWI MELDIREZA
8 UW~3160236 AMADIUS CALVIANUS D.
9 UW~3160460 AMELIA YOLANDA
10 UWH3160407 BERNADETA PERWIRAWATI LEPU GELI
11 UW~3160309 BEVIN MELINDA NATHANIA C.
12 UW~3160545 DIJA NUGRAHENI W
13 UV~3160083 DYONISIUS JEBARU
14 UW~3160302 ECHWANI RENALDI
15 UW~3160477 ELVIRA ASMA DEWANTI
16 UW~3160079 ERSHA YUNESTI LAUMAL
17 UWU3160310 FERIAN PANDU WIRANATA
18 UW~3160361 FRADIKA CAHYA FARESY
19 UW~3160479 FRENDY WAHID MUROBI S.
20 UWE3160458 FUJI LESTARI
21 UW~3160195 GANIS YANARDHINI
22 UW~3160237 INTAN FADILLAH
23 UWR3160508 JEHAN ADANI
24 UW~3160297 KARINA SANTOSO
25 UW~3160152 LAYLA NURFITRIANI
26 UW~3160470 LUDGARDIANUS GALPIN
27 UW~3160442 M. EKA PRASETIYA BAYU AJI
28 UW~3160280 MARIA ANJELI W L
29 UW~3160284 MARIA HOSTIANA REWA
30 UV~3160022 MARIA KAHTARINA P.
31 UW~3160459 MAXIMUS JEKA HAKI
32 UW~3160317 MUHAMMAD GHOZI A.
33 UW~3160157 NAURA RAHMI W
34 UW~3160421 NICODEMUS BORGES LONAI
35 UW~3160122 NUR LAILATUL H
36 UW~3160333 NUR ROHIM A. ALI
37 UW~3160400 PATRIANUS TOMY
38 UWE3160263 PLASIDIUS SANDRI A
39 UW~3160471 QUINTIIA NOVISIA SAVIRA L.
40 UW~3160094 REZKO AKBAR
41 UW~3160226 RIKAR ANTONIO TAGE
42 UW~3160518 RIVALDI ASHARI JAPAR
43 UWV3160350 SAVITRI ANISHA UTOMO
44 UW~3160269 SHINTA ARUM INDAH P.
45 UW~3160432 SUMIANI MAJID
46 UWN3160482 TESA A. FATRI
47 UW~3160339 VERA ASMARITA RAIKI
48 UW~3160478 VIDIA DAMAYANTI
49 UW~3160542 WAHYU RAFIDA PUTRI
50 UW~3160527 WARDIMAN JAYA RAHMAN
51 UV~3160495 YUSRIL ABDULLAH
Rektor,
ttd
Prof. Sri Harmadji., dr., Sp.THT-KL (K)